Velkommen til IKT og lek sin hjemmeside. Her kan du bestille inspirasjonskurs eller bare kikke og forhåpentligvis bli inspirert. Jeg har prøvd å lage en ny søkemotor som er rettet mot fagområdene i rammeplanen for barnehagen. Ta gjerne kontakt på post@iktoglek.com om du har noen tips som kan bedre søkemotoren. Ønsker du å lese litt om hvem jeg er, kan du lese litt her.  

Mvh 

Kjell Gunnar Ytre-Eide

Søkemotoren til IKT og Lek

Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer.

791DB1B6-EA1F-48E1-98E3-61C19E52C60C.PNG

Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design.

29CA4210-3ADC-493A-8982-8089D3DFAD13.PNG

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.

04981324-C490-44B1-8F06-686632361DE7.PNG

Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.

C6557BFB-B40B-4667-B860-466EE7F404DB.PNG

Kom til hele bloggen min. 

B2C9D91D-F805-4841-B95D-FF4BBD42DA95.PNG

Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. 

77AB85F7-04E4-44A8-B3AA-A95BDA267A86.PNG

Lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi

411A79C2-6867-482D-B58B-2357C5628471.PNG

Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft.

3637B1A2-EC60-4E2A-8FA3-23BB3A77684C.PNG

Les intervju med personer som brenner for IKT. 

D1F4B6BB-1956-477A-839D-F79BC15AE906 2.P