top of page
  • Forfatterens bildeKjell Gunnar Ytre-Eide

- Felles nettverk, invitere førskulegruppa til skulen.

Oppdatert: 10. apr. 2021

Ingvild Viking Skogestad fra Digg Læring er den siste personen ut i serien « Personer som brenner for IKT» Takker alle som har klikket seg inn på disse sakene. Over 2000 klikk🤩


Les andre intervjuer her

1. Hvem er dere i Digg Læring? Og hva er målet deres? 

- Digg Læring er det digitale prosjektet til Knappskog skule. Vi er ein heildigital skule som har mål om meir motivasjon, meistring og læring for elevane våre. Og at vi skal velje dei verktøy, analoge eller digitale, som er best til ei kvar tid. Www.digglaring.no

2. Hvorfor er det viktig med fokus på IKT i barnehage og på barneskole?

- Elevane er digitale konsumentar, vi må gjere dei til digitale produsentar. Vi må lære dei korleis teknologien virkar og korleis dei kan utnytte denne best. Vi skal ikkje bruke ikt til alt, berre der det gir meir meistring, motivasjon og læring.  Vårt slagord er digital kompetanse på tvers av fag. Ikt er naturleg integrert i faga og ikkje ein eigen kompetanse

3. Når starter du din interesse for det digitale verktøy? 

- Eg er av den generasjon som har møtt digitale verktøy frå barneskulen av, då Tiki100. Digitale verktøy har alltid vore viktig også i undervisningssamanheng. Eg gjekk på lærerskulen tidleg på 2000talet. Endringa i pedagogisk tanke kom når eg vart heildigital i 2015. Eg var veldig skeptisk når eg starta, men når eg såg utbyttet til elevane vart eg overbevist!


4.  Om du jobbet i barnehage, hvilket digitalt verktøy ville du at personalgruppa skulle fokusert på?

- iPad - kreativ produksjon, leik


5. Og for skolen ? 

- Verktøy for produksjon (som Creaza og flipgrid), spel + verktøy for mengdetrening som frigjer tid til aktivitet skule.


6. Hva er ditt favorittverktøy i den digitale hverdagen? 

Creaza

7. Rammeplanen sier nå at alle skal tilrettelegge for IKT i barnehager og skoler. Hvordan skal nybegynnerne starte?

- Legge om pedagogisk tanke. Lærar som rettleiar. Eleven si læring og kva dei skal lære i fokus.  Baklengs planlegging som metode. Starte med enkle verktøy for produksjon og mengdetrening. 


8. Hvilken kunnskap er viktig at nybegynnere tilegner seg? 

-Pedagogisk bruk. Logge på. Få barna i gang. Resten kan ein finne ut saman med barna.

9. Hva syntes du om programmering? 

-Veldig viktig. Både for å lære teknologi og dugleikar for det 21.århundret. Vi har ein time koding for alle trinn kvar veke.

Slik ser kode planen til Dash ut.

10. Skoleeiere kan søke om midler til utstyr for programmering til bruk i klasserommet, og til tiltak som skal bidra til at lærerne får mulighet til å bruke sin kompetanse i programmering . (Utdanningsdirektoratet)  Hva med med åpne for at barnehager også kan søke? 

- Lurt


11.Hvordan kan barnehagen og skolen samarbeide bedre med det digitale verktøy? 

- Felles nettverk, invitere førskulegruppa til skulen.


Salaby

12. Kan du nevne noen digitale verktøy/ apper som barnehagen kan bruke og kan videreføres i skolen? 

- Salaby, Bee bot, blue bot, ulike lesespel som Poio og GG. Dragonbox numbers. Fokus på leik!!! Og sosial kompetanse/samarbeid 


13. Om en barnehage hadde 3000kr, hva ville du kjøpt da?

-Bee bot og blue bot med tilbehør.

Takk for at Ingvild Viking Skogestad tok seg tid til å svare. Dette var det siste intervjuet for denne gang. Håper noen av dere har plukket opp noen tips fra dem jeg har intervjuet.


Mvh

Kjell Gunnar Ytre-Eide


 

Ta gjerne kontakt for inspirasjonskurs😊

Følg meg på sosialemedier🤩


185 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page