• Kjell Gunnar Ytre-Eide

Hils på gutta som vant den digitale barnehageprisen 2018

Oppdatert: april 9


Veldig hyggelig at Ståle tok seg tid til å svare på mine spørsmål. Med seg på laget har han Geir. To menn som brenner for IKT.


Kjenner du noen som jobber mye med IKT i bhg/skole? ta kontakt på post@iktoglek.com


Bildene fra aktiviteter er hentet fra min hverdag Andungen Barnehage, Kristiansand.

Jobber i Ila barnehage, fra venstre: Ståle Eivind Skagen og Geir Valøen

1. For de som ikke vet helt hvem du er, hvem er du?


Jeg heter Ståle Eivind Skagen. Jeg er 46 år, gift og er pappa til 2 flotte jenter på 16 og 13 år. Jeg er født og oppvokst på en liten plass på nydelige helgelandskysten som heter Herøy. Jeg begynte å jobbe i barnehage i 1992 som tilkallingsvikar, og skjønte ganske tidlig at det var dette jeg ville. Jeg starter på førskolelærerutdanningen (som det het den gang) på Høgskolen i Nesna. Og var ferdig utdannet i 1997. Jeg hadde min første jobb som pedagogisk leder i Lommedalen barnehage i Bærum. Der jobbet jeg 1 år, før vi flyttet til Trondheim. Jeg har siden -99 jobbet i Ila barnehage, som forøvrig er Norges tredje eldste barnehage og et av to hus i vår enhet. Jeg er nok litt over snittet interessert i teknologi, og har vært så heldig å få lov til å fordype meg i dette feltet på min arbeidsplass.2. Hvorfor er det viktig med fokus på IKT i barnehage og på barneskole?Foto: IKT og lek

Jeg tror det handler mye om at barn vokser opp i en digital hverdag, som vi som pedagoger må akseptere som reell. Og barn trenger å kunne anvende de kommunikasjonsstrukturer og verktøy som er relevante i tiden de lever i. Her kan vi som barnehage jobbe for å utjevne sosiale forskjeller, slik at alle har samme mulighet for å tilegne seg kunnskaper om bruk av digitale verktøy. Og jeg tror det er viktig at vi som institusjon kan lære barn at IKT ikke bare handler om et digitalt konsum, men heller om hvordan vi kan bruke slike verktøy på en kreativ og utforskende måte. Jeg mener at IKT gir mye mer muligheter enn begrensninger. Med et oppdatert etisk kompass, kan pedagoger i barnehage og skole gi barn muligheter til lek, læring og dannelse i tråd med tiden vi lever i.


Foto: IKT og lek

3. Arbeidsplassen din vant i 2018 den digitale barnehagepris, hvordan jobbet dere da?


Vi i Ilabekken barnehager har siden tidlig på 2000-tallet jobbet aktivt med IKT. Bade gjennom dokumentasjon og i pedagogiske prosjekter. Vi opplevde tidlig dette som et spennende og utviklende fagfelt. Vi lærte at uansett hvordan det stod til med den tekniske kunnskapen hos personalet, var det pedagogikken og didaktikken som måtte lede an. Rundt 2014 opprettet vi en intern IKT-gruppe på vår enhet. Dette for å sikre oss en arena for refleksjon, etisk vurdering og kompetanseheving. Vårt mandat var også å kvalitetssikre apper og annen programvare, som var ønsket rundt om på husene.


Foto: IKT og lek

Videre behandler vi også behov for innkjøp av nye IKT-verktøy, og hvor relevante disse blir i vårt pedagogiske arbeid. Det var i utgangspunktet tilfeldig at jeg kom over nettsiden fra «Senter for IKT i utdanningen» ,som det dengang het, som oppfordret barnehager til å søke om den digitale barnehageprisen. Min kollega Geir Valøen og jeg hadde akkurat sluttført et digitalt prosjekt med 4-åringene våre, noe som hadde pågått i et halvt år. I den forbindelse ble det naturlig for oss å legge inn en søknad, siden vi aktivt hadde forsket i den lokale bekken ved hjelp av ulike digitale verktøy. Det å vinne den prisen ble en stor anerkjennelse både for oss og enheten vi jobber i.Foto: IKT OG LEK

4. Hvordan jobber dere med digitale verktøy i dag?

Det at vi vant den digitale barnehageprisen for 2018, har inspirert oss på Ilabekken barnehager til å jobbe enda mer digitalt. Vi jobber for å løfte vår kompetanse enda noen hakk, for å stå godt rustet i tiden vi møter. Vi har sammen utvidet vår digitale verktøykasse, slik at vi har både en bredde og dybde i vår digitale tilnærming. For tiden holder min kollega Geir Valøen og jeg på med et spennende prosjekt som heter «Det digitale uterom», som virkelig har vært en øyeåpner i forhold til bruk av IKT ute. Dette vil de som har meldt seg på vårt seminar på DAB-konferansen få høre mer om. Samtidig med økt fokus på digitale verktøy på egen enhet, har vi også vært så heldige å fått lov til å dele av vår kunnskap ved å holde inspirasjonsforedrag rundt om på andre barnehager i Trondheim. Vi har også vært på Rådhuset 2 ganger å forelest for fascinerte politikere og enhetsledere. Og vi har fått lov til å vært gjesteforelesere både på pedagogiske konferanser, og kommuner som ønsker å starte sitt digitale arbeid. Dette gir for vår del masse energi og anerkjennelse, og motivasjon til å utvide vår kompetanse og forståelse på dette feltet.


IKT OG LEK

5. Er de små like mye med som de eldste?

Småbarnsavdelingene på vår enhet har virkelig hatt et betydelig digitalt løft de siste årene. Det er nesten rørende å se på hvordan pedagoger på begge husene har klart implementere digitale verktøy inn i hverdagen for de små. Her handler det mye om å gjøre det tilgjengelig, slik at terskelen ikke blir for høy. Vi har flere prosjekter som har vist at barna allerede fra 1-årsalderen lar seg fascinere og bevege når enkelte verktøy tas i bruk. Her kan jeg nevne bl.a. trådløs mikroskop, GoPro, projektorer og AR-teknologi. De konstaterer også det faktum at barn i ung alder har en veldig bratt læringskurve så lenge verktøyene er intuitive og tilgjengelige. Jeg er ganske sikkert på at innen et par år er digitale verktøy på våre småbarnsavdelinger like ofte brukt som på storbarnsavdelingene/basene.