top of page
  • Forfatterens bildeKjell Gunnar Ytre-Eide

Hils på gutta som vant den digitale barnehageprisen 2018

Oppdatert: 9. apr. 2021


Veldig hyggelig at Ståle tok seg tid til å svare på mine spørsmål. Med seg på laget har han Geir. To menn som brenner for IKT.


Kjenner du noen som jobber mye med IKT i bhg/skole? ta kontakt på post@iktoglek.com


Bildene fra aktiviteter er hentet fra min hverdag Andungen Barnehage, Kristiansand.

Jobber i Ila barnehage, fra venstre: Ståle Eivind Skagen og Geir Valøen

1. For de som ikke vet helt hvem du er, hvem er du?


Jeg heter Ståle Eivind Skagen. Jeg er 46 år, gift og er pappa til 2 flotte jenter på 16 og 13 år. Jeg er født og oppvokst på en liten plass på nydelige helgelandskysten som heter Herøy. Jeg begynte å jobbe i barnehage i 1992 som tilkallingsvikar, og skjønte ganske tidlig at det var dette jeg ville. Jeg starter på førskolelærerutdanningen (som det het den gang) på Høgskolen i Nesna. Og var ferdig utdannet i 1997. Jeg hadde min første jobb som pedagogisk leder i Lommedalen barnehage i Bærum. Der jobbet jeg 1 år, før vi flyttet til Trondheim. Jeg har siden -99 jobbet i Ila barnehage, som forøvrig er Norges tredje eldste barnehage og et av to hus i vår enhet. Jeg er nok litt over snittet interessert i teknologi, og har vært så heldig å få lov til å fordype meg i dette feltet på min arbeidsplass.2. Hvorfor er det viktig med fokus på IKT i barnehage og på barneskole?Foto: IKT og lek

Jeg tror det handler mye om at barn vokser opp i en digital hverdag, som vi som pedagoger må akseptere som reell. Og barn trenger å kunne anvende de kommunikasjonsstrukturer og verktøy som er relevante i tiden de lever i. Her kan vi som barnehage jobbe for å utjevne sosiale forskjeller, slik at alle har samme mulighet for å tilegne seg kunnskaper om bruk av digitale verktøy. Og jeg tror det er viktig at vi som institusjon kan lære barn at IKT ikke bare handler om et digitalt konsum, men heller om hvordan vi kan bruke slike verktøy på en kreativ og utforskende måte. Jeg mener at IKT gir mye mer muligheter enn begrensninger. Med et oppdatert etisk kompass, kan pedagoger i barnehage og skole gi barn muligheter til lek, læring og dannelse i tråd med tiden vi lever i.


Foto: IKT og lek

3. Arbeidsplassen din vant i 2018 den digitale barnehagepris, hvordan jobbet dere da?


Vi i Ilabekken barnehager har siden tidlig på 2000-tallet jobbet aktivt med IKT. Bade gjennom dokumentasjon og i pedagogiske prosjekter. Vi opplevde tidlig dette som et spennende og utviklende fagfelt. Vi lærte at uansett hvordan det stod til med den tekniske kunnskapen hos personalet, var det pedagogikken og didaktikken som måtte lede an. Rundt 2014 opprettet vi en intern IKT-gruppe på vår enhet. Dette for å sikre oss en arena for refleksjon, etisk vurdering og kompetanseheving. Vårt mandat var også å kvalitetssikre apper og annen programvare, som var ønsket rundt om på husene.


Foto: IKT og lek

Videre behandler vi også behov for innkjøp av nye IKT-verktøy, og hvor relevante disse blir i vårt pedagogiske arbeid. Det var i utgangspunktet tilfeldig at jeg kom over nettsiden fra «Senter for IKT i utdanningen» ,som det dengang het, som oppfordret barnehager til å søke om den digitale barnehageprisen. Min kollega Geir Valøen og jeg hadde akkurat sluttført et digitalt prosjekt med 4-åringene våre, noe som hadde pågått i et halvt år. I den forbindelse ble det naturlig for oss å legge inn en søknad, siden vi aktivt hadde forsket i den lokale bekken ved hjelp av ulike digitale verktøy. Det å vinne den prisen ble en stor anerkjennelse både for oss og enheten vi jobber i.Foto: IKT OG LEK

4. Hvordan jobber dere med digitale verktøy i dag?

Det at vi vant den digitale barnehageprisen for 2018, har inspirert oss på Ilabekken barnehager til å jobbe enda mer digitalt. Vi jobber for å løfte vår kompetanse enda noen hakk, for å stå godt rustet i tiden vi møter. Vi har sammen utvidet vår digitale verktøykasse, slik at vi har både en bredde og dybde i vår digitale tilnærming. For tiden holder min kollega Geir Valøen og jeg på med et spennende prosjekt som heter «Det digitale uterom», som virkelig har vært en øyeåpner i forhold til bruk av IKT ute. Dette vil de som har meldt seg på vårt seminar på DAB-konferansen få høre mer om. Samtidig med økt fokus på digitale verktøy på egen enhet, har vi også vært så heldige å fått lov til å dele av vår kunnskap ved å holde inspirasjonsforedrag rundt om på andre barnehager i Trondheim. Vi har også vært på Rådhuset 2 ganger å forelest for fascinerte politikere og enhetsledere. Og vi har fått lov til å vært gjesteforelesere både på pedagogiske konferanser, og kommuner som ønsker å starte sitt digitale arbeid. Dette gir for vår del masse energi og anerkjennelse, og motivasjon til å utvide vår kompetanse og forståelse på dette feltet.


IKT OG LEK

5. Er de små like mye med som de eldste?

Småbarnsavdelingene på vår enhet har virkelig hatt et betydelig digitalt løft de siste årene. Det er nesten rørende å se på hvordan pedagoger på begge husene har klart implementere digitale verktøy inn i hverdagen for de små. Her handler det mye om å gjøre det tilgjengelig, slik at terskelen ikke blir for høy. Vi har flere prosjekter som har vist at barna allerede fra 1-årsalderen lar seg fascinere og bevege når enkelte verktøy tas i bruk. Her kan jeg nevne bl.a. trådløs mikroskop, GoPro, projektorer og AR-teknologi. De konstaterer også det faktum at barn i ung alder har en veldig bratt læringskurve så lenge verktøyene er intuitive og tilgjengelige. Jeg er ganske sikkert på at innen et par år er digitale verktøy på våre småbarnsavdelinger like ofte brukt som på storbarnsavdelingene/basene.


Foto: IKT og lek


6. Hva er ditt favorittverktøy i den digitale hverdagen?


Morsomt at du spør om akkurat det, da nettopp dette var noe min kollega og jeg reflekterte over for et par dager siden. Her blir nok svaret, at mitt favorittverktøy, nettopp er det verktøyet som oftest blir etterspurt av barna. Det trådløse mikroskopet. Dette, koblet opp mot en iPad, er en uslåelig kombinasjon som er spesielt populært på turene våre. Ofte hører vi fra barna når de har funnet noe spennende på tur; «har vi med mikroskopet?» Og det har naturlig nok blitt like vanlig som matpakkene i tursekken vår. Dette er enkelt å bruke, og gir barna muligheten til å komme nært på naturen og der de har blikket og interessen der og da. Mitt favorittverktøy nr. 2 må bli dronen vår. Vi har 2 stk DJI Sparks som gjør at vi kommer nært på ting som tidligere nærmest var umulig å forske på. Med et kamera som filmer i full HD, samt gode kamera-stabilisatorer kan du følge flyturen gjennom en iPad i sanntid. Skjærereiret i toppen av treet, øya midt i Lian-vannet, pipa der nissen klatrer inn og byen vår i et fugleperspektiv. Dette er bare noen av de mange fantastiske mulighetene et slikt verktøy kan gi.


Foto: IKT og lek


7. Rammeplanen sier nå at alle skal tilrettelegge for IKT i barnehager og skoler. Hvordan skal nybegynnerne starte?Jeg tror det første man må gjøre når man skal starte med digitalt arbeid i barnehagen, er å sette det inn i system. Lag en IKT-gruppe bestående av en fra hver av storbarnsavdelingene, og en fra hver av småbarnsavdelingen, samt gjerne representanter fra spesialpedagogene og ledelsen. Start med folk som er motiverte for å jobbe med IKT. Sats på kompetanseheving med kurs, konferanser og litteratur. Del denne kunnskapen internt på egen enhet ved å arrangere workshops med opplæring på verktøy og apper. Bruk godt med tid på refleksjonsarbeid, og sett dere godt inn i etikken.

Prøv dere frem ved å implementere digitale verktøy i små prosjekter med barna og i dokumentasjonsarbeid. Husk bare at det er pedagogikken som bør lede an, ikke teknologien.

Etterhvert som dere begynner å få tak på det digitale arbeidet i barnehagen, er det også viktig å introdusere dette på en god måte for barna. Når det er gjort har jeg tro på å gjøre disse verktøyene like tilgjengelige og naturlige i lekemiljøet som treklossene og dukkene.8. Hvilken kunnskap er det viktig at nybegynnere tilegner seg?Som vi presenterer i vårt foredrag, er det viktig at både barna og pedagogene gis mulighet til å prøve, feile og leke seg med IKT.

Utgangspunktet for en nybegynner, vil derfor være å kvitte seg med det man i dataspråket kaller for “tastaturskrekk”. Nybegynnerne må oppmuntres til å møte disse verktøyene på en uredd måte, og trygges på det faktum at man ikke ødelegger noe ved et tastetrykk for lite eller for mye. Jeg mener også at vi må skape en holdningsendring rundt bruken av digitale verktøy. Det er fremdeles mange fordommer knyttet til vår digitale atferd, og vi må derfor forsøke å gjøre denne skepsisen til skamme for å skape gunstige vilkår for læring.


Rent teknisk vil det være formålstjenlig for nybegynnerne å lære seg å koble sammen de ulike enhetene ved hjelp av bluetooth og wifi. Verktøy som digitalt mikroskop, drone og GoPro-kamera, er avhengig av en visningsskjerm for at man kan følge opplevelsene direkte. I så måte vil kompetanse innen bluetooth og wifi være essensielt.

For å kunne lagre materialet man har filmet med de ulike verktøyene, må man også oppøve kjennskap til det å kopiere bilder og film inn i ulike mapper på datamaskinen. Dagens digitale verktøy har relativt avanserte menyer å manøvrere seg i, men det viktigste er at nybegynnere får kjennskap til de mest brukte basisfunksjonene disse leveres med.9. Hva synes du om programmering?


Foto: IKT og lek

Programmering er faktisk et område vi på enheten enda ikke har nærmet oss i særlig stor grad. Vi har undersøkt temaet programmering, samt hatt noe opplæring i bruken av dette. Vi har likevel ikke gått til anskaffelse av disse verktøyene pr.dags dato. I skrivende stund står imidlertid programmeringsverktøy øverst på vår ønskeliste, og sentralt i målet om kompetanseheving ingen IKT.10. Hvordan kan barnehagen og skolen samarbeide bedre med det digitale verktøy?


Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal tolke dette spørsmålet, men la meg prøve:

I utgangspunktet har jeg et håp om at det i nær fremtid utarbeides gode progresjonsplaner med det mål om at barnehager og skoler samarbeider bedre rundt ulike verktøy, og hvordan man i pedagogiske opplegg bruker disse. Jeg ønsker at det spesifiseres bedre med tanke på grunnleggende digitale ferdigheter i barnehagen, og hvordan disse ivaretas og videreføres i skolen. Jeg har også et håp om at det i mye større grad satses mer rundt den digitale didaktikken på begge arenaene.


Foto: IKT og lek

11. Du er med på rundturen til DAB, ettersom dere vant den digitale barnehageprisen, hva skal du formidle?


Da ønsker jeg å vise til vår ingress som står på DAB sin hjemmeside:

“Med et minimum av digitale verktøy, vil også DIN barnehage kunne tilby barna mangslungne digitale opplevelser. Med en grønn gardin, og en app, kan personalet sende små superhelter på oppdrag til fremmede planeter. Ved hjelp av en annen app med AR-teknologi, vil barna kunne plassere “levende” dinosaurer i jungelen de nettopp har laget, og det trådløse mikroskopet, vil gi barn utvidet kunnskap om maurtua de har latt seg fascinere av på tur. Dette er noen av flere digitale møteplasser foredragsholderne ønsker å formidle. Geir og Ståle, vinnere av den digitale barnehageprisen 2018, har gjennom kartlegging av barns digitale atferd, klart å gjøre digitale verktøy like tilgjengelig som treklosser. De tar dere med på en visuell og praksisnær reise, som enkelt viser hva som må til for å komme dit de er i dag, og hva som må til for å involvere hele personalet”.

I tillegg til dette kan vi røpe at vi kommer inn på VR-teknologi, animasjon og projektor i uterommet. Så her er det bare å melde seg på!


12. Om en barnehage hadde kr. 3000,-, hva ville du kjøpt da?

Foto: IKT og lek

Med 3000,- i hånden akkurat nå, hadde jeg gått til anskaffelse av 2 stk Bee-bot, med diverse tilbehør. Vi har veldig lyst til å starte opp med programmering og tilføre nok et verktøy i vårt digitale portefølje.
Jeg takker for at dere tok dere tid til å svare. Ser frem til å høre mer fra dere på DAB Kristiansand. Kanskje kan jeg få mer tips om drona de bruker .....🤩🤩

Ta kontakt på post@iktoglek.com for inspirasjonskurs.


Mvh

Kjell Gunnar Ytre-Eide


Ta kontakt for inspirasjonskurs😊

Følg meg gjerne på instagram -724 visninger0 kommentarer
bottom of page