• Kjell Gunnar Ytre-Eide

Jobber som prosjektressurser i prosjektet «digitale pedagogiske verktøy i barnehagen»

Benjamin Pham er neste person ut i serien " Personer som brenner for IKT. Her er det mange gode tips. Han har en god ide om hvordan barnhager og skoler kan samarbeide om det digitale verktøy.


1. For de som ikke vet helt hvem du er, hvem er du?


Privat foto

Jeg utdannet meg til førskolelærer i 2003 og jobbet et par år som førskolelærer i ulike barnehager i Kristiansand. I 2009 tok jeg videreutdanning i IKT- i barnehagen sammen med deg Kjell Gunnar. Hvis jeg ikke husker helt feil, så brukte vi diskett når vi skulle levere oppgaver i studiet. Morsomt å tenke på at det var så lite lagringsplass på disketten, at man måtte slette noen filer for å få plass til nye.

QR-kode og Book Creator ute i naturen

Jeg har også videreutdanning i Spesialpedagogikk og Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen. Fra 2011 startet jeg som fagleder (styrer) i en barnehage i bydel Alna, Oslo kommune.

Fra november 2017-juni 2019 er jeg og en kollega frikjøpt forå jobbe som prosjektressurser i prosjektet «digitale pedagogiske verktøy i barnehagen» (i regi av Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap, Oslo kommune). Vår rolle er å veilede ansatte i kommunens barnehager til å ta i bruk digitale verktøy på en kreativ og skapende måte, sammen med barna. Likeså er fokuset på å heve den digitale dømmekraften hos personalet viktig og nødvendig.


Foto: IKT og lek

2. Hvorfor er det viktig med fokus på IKT i barnehage og på barneskole?


Tidligere Senter for IKT i utdanningen (Nå Utdanningsdirektoratet) belyste i et foredrag viktigheten med IKT i barnehage og skole. Det er fire grunner til dette:

  1. Barn er født inn i en verden full av teknologi og digitale medier, så det handler om å ha forståelse og respekt for barns digitale barndom og verden.

  2. Det er like viktig å tenke på sosial utjevning, da det er flere barn og familier som ikke har tilgang til digitale verktøy i hjemmet sitt. I barnehagen skal barna bli kjent med digitale verktøy på en god og trygg måte.

  3. Vi må også tenke på overgang fra barnehage til skole, for vi vet at flere skoler introduserer digitale verktøy allerede fra 1.klasse. At barn har noe kjennskap til ulike verktøy gjør at barna kan få en bedre skolestart.

  4. Sist, men ikke minst, digitale verktøy gir mange muligheter til å arbeide med fagområdene i Rammeplanen.


Privat foto

3. Når starter du din interesse for det digitale verktøy?

Jeg har alltid hatt interesse for digitale verktøy i barnehagesammenheng, helt siden tidlig 2000-tallet. Det begynte med DV-kamera i barnehagen hvor vi dokumenterte barns lek og aktiviteter, fotoapparatet, bruk av SMART-Board tavle og Josefine spill på PC’en. I dag er teknologien på et helt annet nivå, der vi ser at digitale verktøy er allemannseie og at alle kan lykkes.


Privat foto

4. Om du jobbet i barnehage, hvilket digitalt verktøy ville du at personalgruppa skulle fokusert på?

Å tilrettelegge for at barna kan skape sine egne digitale bøker kan være med på å fremme kreativitet, skaperglede og leselyst. Animasjonsfilmer er også veldig enkelt å få til. En liten gruppe med barn kan samarbeide om dramaturgi,rekvisitter og filmskaping. På samme tidspunkt kan man også jobbe med lydeffekter, stemmebruk og fortellestemme.

Book Creator - Laget bokstavbok av navnet sitt

Man skal heller ikke glemme at barna også får god trening i sosiale ferdigheter, som samarbeid, turtaking og mestringsopplevelser.


Foto: IKT og lek

5. Hva er ditt favorittverktøy i den digitale hverdagen?

Vår nye venn heter Blue-Bot og er en programmeringsrobot. Roboten gir uante muligheter for barna, der man kan jobbe med ulike fagområder, samtidig som man fokuserer påspråkstimulering.Blue-Bot handler om å orientere seg på en matte/løype, planlegge, og programmere roboten til å bevege seg dit vi ønsker. Barna blir utfordret og stimulert på andre områder enn det de er vant med, det engasjerer og fenger barna. Ved å bruke matter med egne bilder kan man ha egne temaer og kategorier. Er man litt mer leken kan man bygge løyper og labyrinter ved bruk av kaplaklosser.
6. Rammeplanen sier nå at alle skal tilrettelegge for IKT i barnehager og skoler. Hvordan skal nybegynnerne starte?


Mitt tips er å lage seg en enkel plan i starten sammen med personalet, men planen må også være tydelig og konkret. Det gjør det lettere for personalet å forholde seg til ansvaret, opp mot Rammeplanens mål og krav.

Hva skal barnehagen fokusere på? Hvilke apper mener barnehagen har en pedagogisk verdi? Hva skal de minste barna få kjennskap til? Hva med femåringene?

Jeg har tro på en progresjonsplan. Barnehagen må se hele barnegruppa, der de ulike aldersgruppene får erfare ulike digitale verktøy/ områder.

Les om IKT i barnehagens mor

Tenk «minstestandard» på en digital praksis i barnehagen. Vi må unngå å gå i «fella» der det kun er ansatte som er digitaltinteresserte, som isolert sett, får lov til å leke med duppedingsene. Rammeplanen er tydelig på at hele barnehagen skal ha en digital praksis. Det betyr at alle barn, på alle avdelinger, skal få erfaring ved bruk av digitale verktøy.