• Kjell Gunnar Ytre-Eide

Nina Bølgan - IKT i barnehagen sin mor

Oppdatert: april 9I tiden fremover vil jeg intervjue personer som brenner for IKT i skolen og barnehagen. Så for vi se hvor mange som svarer på min henvendelse. Kjenner du noen som jeg bør intervjue? Send en mall på post@iktoglek.com

Først ut er Nina Bølgan som var førstelektor da hun jobbet ved Høgskolen i Oslo. Nå er hun med å arrangerer DAB. ( Digital Arena Barnehage)


1. For dem som ikke vet helt hvem du er, hvem er du? 

Privat foto

Jeg utdannet meg til barnehagelærer på 1970-tallet, jobbet noen år i barnehage, men mesteparten av yrkeslivet mitt har jeg brukt på å undervise i barnehagelærerutdanningen, både på Høgskolen på Notodden, Barnevernsakademiet og Høgskolen i Oslo, nå OsloMet. De siste 12-15 årene på høgskolen jobbet jeg mer og mer med bruk av digitale verktøy, og var spesielt opptatt av at barnehagepersonalet skulle skaffe seg kompetanse til å ta verktøyene i bruk i pedagogiske sammenheng.
Foto: Kjell Gunnar Ytre-Eide


2. Hvorfor er det viktig med fokus på IKT i barnehage og skole?


Barna som kommer til barnehagen i dag er født inn i en digitalisert og medialisert verden som de beveger seg hjemmevant i. Denne verden preger også mange voksnes liv, voksne som er oppslukt av smarttelefon, nettbrett og apper. Da er kanskje ikke så rart at barna ønsker å være en del av den verden som de ser at venner, søsken, foreldre og andre voksne er med i? Tidligere var grunnleggende ferdigheter å kunne lese, skrive, regne og uttrykke seg muntlig. I dag trenger barn også å lære at de kan bruke digitale verktøy og medier til å skape, produsere, informere og kommunisere. De trenger å lære at det er mange måter å skaffe seg kunnskap på og at det er nødvendig å oppdatere kunnskapene sine. Barna trenger at barnehagepersonalet er åpne for nye impulser, nysgjerrige og villige til å oppdatere sine kunnskaper for å kunne forberede barn på deres egen fremtid.


Foto Kjell Gunnar Ytre-Eide


3.  Du er regnet som IKT i barnehagen sin mor. Hvorfor begynte du å interessere deg for dette?


På slutten av 1990-tallet besøkte jeg en barnehage der det sto en datamaskin i lekearealet. Barnehagelæreren fortalte at den ble brukt av et barn med særlige behov, men at den var farlig å bruke for de andre barna. At noe som var bra for barn med spesielle behov skulle være farlig for andre barn, vekket min interesse for å finne ut mer om den nye teknologien. Etter noen søk i biblioteket, på nettet og i samtaler med kolleger i internasjonale nettverk, forsto jeg at det var nødvendig å se nærmere på teknologiens plass i barnehagen. Selv om vi var flere som tok fatt i dette temaet, er nok jeg den som har holdt fast ved dette temaet lengst. At jeg skrev temaheftet om «IKT i barnehagen» i 2006, bidro nok til at noen så på meg som IKT i barnehagen sin mor.Foto Kjell Gunnar Ytre-Eide


4. Hvilke reaksjoner fikk du i starten? Hvordan oppfattes du nå?


På den tiden fantes det mange myter og fordommer, noen av dem er høyst levende i dag også, om datamaskinens og etterhvert nettbrettets dårlige innflytelse på barn. Noen syntes det var et ganske sært interesseområde, og jeg har fått noen ironiske kommentarer, men mange har også støttet arbeidet mitt. Hvordan jeg oppfattes nå får vel andre svare på.Foto Kjell Gunnar Ytre-Eide


5. Rammeplanen sier nå at alle skal tilrettelegge for IKT i barnehager og skoler. Hvordan skal nybegynnerne starte?


Et stort, omfattende og vanskelig spørsmål som det er umulig å gi et entydig svar på. Det finnes ikke noe klart svar på hva digital praksis er, og det finnes verken en best eller riktigst bruk. Det finnes imidlertid bruk som i liten grad tilfører det pedagogiske arbeidet nye dimensjoner. Jeg tenker på nettbrett som først og fremst blir brukt til spill og lite annet.Derfor er jeg bekymret når jeg hører om barnehageeiere som ruller ut nettbrett i alle barnehagene sine uten å sørge for at personalet har kompetanse til å bruke dem i pedagogiske sammenheng.

Foto Kjell Gunnar Ytre-Eide

Jeg forstår at personale ønsker enkle tips om hvordan de kan bruke ulike digitale verktøy, men det må mer enn enkle tips til for å skape god digital praksis. Et stort moteord i dag er refleksjon. Å reflektere betyr mer enn bare å snakke sammen. Etter min mening er det viktig at personalet diskuterer, tenkerfrem og tilbake, og stiller kritiske spørsmål til egen praksis. Og de må ta i bruk kunnskaper og erfaringer de allerede har for å finne ut hvordan de kan bruke verktøyene til det beste for de barna som går i barnehagen akkurat nå. Hvorfor skal «vi» i «vår» barnehage bruke slike verktøy, i hvilke sammenhenger kan verktøyene tilføre noe nytt som andre verktøy ikke kan, hvilke kunnskaper trenger «vi» for å få det til, hvilke endringer må «vi» være villige til å gjøre osv.? Dette skaper «vår» barnehages digitale praksis. Den digitale praksisen vil variere fra barnehage til barnehage, akkurat som all annen praksis.


6. Hvilken kunnskap er viktig at de tilegner seg?