top of page
  • Forfatterens bildeKjell Gunnar Ytre-Eide

Hund og jegerUtstyr: et lekegevær, eller noe som kan fungere som gevær. En pinne, spade etc. I denne leken leker man at man er på jakt. F.eks harejakt, elgjakt osv. Man bestemmer først hvem skal være jeger og hvem skal være hund. Man trenger kun en av hver. De andre som er med på leken er harer, elg eller det man enes om. De som skal være jeger og hund teller til 50 mens alle de andre dyrene går for å gjemme seg. Når jegeren er ferdig med tellingen, roper han "jakten er i gang" for å varsle at leken har begynt. Målet er å finne alle dyrene som har gjemt seg, og "skyte" dem på jegers vis. Hunden er jegerens beste venn og skal være med å hjelpe jegeren med å finne dyrene. Hvis hunden oppdager et dyr, begynner han umiddelbart å bjeffe, for å varsle jegeren om at han har funnet et dyr. Han har ikke lov til å bruke menneskespråk. Når jegeren kommer frem, retter han geværet mot dyret og sier PANG PANG. Det som da skjer, er at dyret blir forvandlet til en hund. Jegeren har nå to hunder som kan hjelpe han videre i jakten. For hvert dyr som jegeren skyter, får han altså stadig flere hunder. Dyret som blir skutt helt til sist, får være jeger i neste lek. Det er viktig å presisere for barna at de kun kan bjeffe når de har funnet et nytt dyr. Leken passer nok best for 4-5 åringene, men yngre barn kan også være med hvis voksne er med som medlektakere og veiledere. Når barna har lekt leken noen ganger, så går gjennomføringen stadig bedre. Spesielt med tanke på,de yngste.


78 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page