top of page
B2C9D91D-F805-4841-B95D-FF4BBD42DA95.PNG

Da har du kommet til IKT og Lek sin søkemotor. Her alle mine blogginnlegg linket opp mot rammeplanen sine fagområder. Jeg vil etterhvert prøve å fornye siden min litt. Så i førsteomgang blir det denne søkemotoren. Snart vil jeg lage ulike oppgaver, som du kan prøve ut med barna på barnehage eller skole. Trykk på de ulike plakatene for å komme til blogginnlegg. Syntes du noen innlegg er feil plassert? Klikk her

iktoglek.jpg

Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.

791DB1B6-EA1F-48E1-98E3-61C19E52C60C.PNG

I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk.

29CA4210-3ADC-493A-8982-8089D3DFAD13.PNG

Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing.

04981324-C490-44B1-8F06-686632361DE7.PNG

Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.

C6557BFB-B40B-4667-B860-466EE7F404DB.PNG

Kom til hele bloggen min. 

B2C9D91D-F805-4841-B95D-FF4BBD42DA95.PNG

Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. 

77AB85F7-04E4-44A8-B3AA-A95BDA267A86.PNG

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

411A79C2-6867-482D-B58B-2357C5628471.PNG

Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. 

Her er det  dessverre  tomt!  Kom gjerne med tips:) 

3637B1A2-EC60-4E2A-8FA3-23BB3A77684C.PNG

Les intervju med personer som brenner for IKT. 

D1F4B6BB-1956-477A-839D-F79BC15AE906 2.P

Send meg en mail

Har du noen gode tips på hva jeg kan teste ut av digitale verktøy?  Send mail her

Ta gjerne kontakt for inspirasjonkurs her

Mvh

Kjellis

327A6BDB-8227-45E9-BCC6-26727842189B.PNG
bottom of page