• Kjell Gunnar Ytre-Eide

Hinderløype for barn til 1-2 år.Hinderløype – Knøttene Aldersgruppe: 1-2 år Hvor: Lille And´s veranda Elementer:

  • Tunell: krype gjennom

  • Bro: krype over

  • Benker: balansere

  • ”Knotter”: balansere, gå oppå, ulendt terreng

Hva stimuleres:

  • Kropp, bevegelse og helse: - Kroppsbeherskelse

  • Grovmotorikk

  • Ulendt terreng

  • Språk og kommunikasjon: - Begreper, farger, former - Preposisjoner; over, under, gjennom osv

  • Sansemotorikk - Den vestilbulære sansen , balanse - Den taktile sansen, berøring

  • Antall, rom og form: - Vente på tur, turtaking

- Rekkefølge - Form

#Hinderløype

326 visninger0 kommentarer