• Kjell Gunnar Ytre-Eide

Øyvind Nilsen Oksvold: - På barnehagen der jeg jobber har jeg etabler “kodegrupper”.

Oppdatert: april 10


- Øyvind har gitt meg litt tips om QR-koder. Han bruker mye tid sammen barna med det digitale verktøy. Bli bedre kjent med han her.


1. Hvem er du ? Har du noe digitale prosjektere på gang ? 


- Øyvind Nilsen Oksvold, pedagogisk leder i Søndre Egge barnehage i Steinkjer Kommune.

Øyvind Nilsen Oksvold, pedagogisk leder i Søndre Egge barnehage i Steinkjer Kommune.

- Jeg holder akkurat nå på med å lage et opplegg for alle barnehagene i Steinkjer Kommune slik at de kan øke sin digitale kompetanse i bruk av Bee-Bot, Osmo produkter og smartboard.

På barnehagen der jeg jobber har jeg etablert “kodegrupper” , det er små grupper som holder på 1 dag i uka med ulike digitale aktiviteter.

2. Hvorfor er det viktig med fokus på IKT i barnehage og på barneskole?

- Digitale ferdigheter er en kompetanse som vil bli veldig viktig for barna i fremtiden, i barnehagen og skolen kan vi være en motvekt til at barna bare “konsumerer” innhold på digitale plattformer, til at de produserer noe, det kan være gjennom Osmo Coding jam, Puppet pals eller mange andre plattformer

3. Når starter du din interesse for det digitale verktøy? 

 - Jeg har hele livet vært interessert i det digitale, men vil interesse for digitale verktøy har kommet etter hvert som jeg har jobbet og sett at bruken av digitale medier er enten på et konsumeringsnivå eller ikkeeksisterende. Interessen øker etterhvert som jeg får prøvd nye ting og ser hvordan barna responderer på bruken og ser at de selv blir mer kreativ i bruk av det digitale


4.  Om du jobbet i barnehage, hvilket digitalt verktøy ville du at personalgruppa skulle fokusert på?

- Det kommer an på kompetansen, men en fin plass å begynne synes jeg er foto, bildebehandling og fortellinger skapt gjennom bruk av bilder tatt av barna (f.eks gjennom Book Creator)


Har du lest disse intervjuene?

5. Og for skolen ? 

- Der har jeg ikke så mye erfaring, men mine barn som er i barneskolealder har alltid vært fascinert av DragonBox sine apper, men jeg vil tro at dokumentasjon og oppgaveløsning via bilder vil være en bra plass å starte på.

Dette er veldig kult, Specdrums🤩

6. Hva er ditt favorittverktøy i den digitale hverdagen? 

- Jeg hadde ikke klart meg uten Ipaden og apputvalget i Appstore, men mitt favorittverktøy akkurat nå er QR-koder, mulighetene for opplegg rundt kodene er uendelige og kan tilpasses akkurat som vi trenger det selv. Selv bruker jeg appen Cloud-QR da denne er veldig grei å bruke fra både Iphone og Ipad.

 7. Rammeplanen sier nå at alle skal tilrettelegge for IKT i barnehager og skoler. Hvordan skal nybegynnerne starte?

- Start med en kompetansekartlegging i personalet, hvis man føler at man mangler denne kompetansen bør man undersøke på andre barnehager/skoler i nærheten om kompetansen finnes. Plukk ut 1-2 områder man vil fokusere på i starten og legg lista lavt for man man ønsker å oppnå, for så å heve den gradvis.

8. Hvilken kunnskap er viktig at nybegynnere tilegner seg? 

 - Hvordan Ipad\PC fungerer og hva som finnes av muligheter til bruk barnehage. Men den viktigste kunnskapen er at man har lov til å feile og at det flotte med digitalt utstyr er at det kan enkelt fikses opp hvis man har gjort noe galt

9. Hva syntes du om programmering? 

- Programmering er en ferdighet som jeg tror blir viktig i fremtiden, og siden jeg er opptatt av bruk av det fysiske og konkrete på barnehagen så er osmo, bee-bot og blue-bot supre verktøy for å lære barna om dette.

10. Skoleeiere kan søke om midler til utstyr for programmering til bruk i klasserommet, og til tiltak som skal bidra til at lærerne får mulighet til å bruke sin kompetanse i programmering .(Utdanningsdirektoratet) 

 

Hva med med åpne for at barnehager også kan søke? 

- Barnehager eller barnehageeiere burde så absolutt ha anleding til å søke om midler da dette ofte er utstyr som koster i innkjøp og da blir nedprioritert, noe som også kan henge sammen med interessen og kompetansen ute i barnehagene.

11.Hvordan kan barnehagen og skolen samarbeide bedre med det digitale verktøy?