top of page
  • Forfatterens bildeKjell Gunnar Ytre-Eide

«Inspirerende å lære mer om bruk av digitale verktøy i barnehagen»

Oppdatert: 20. feb. 2023

Den 21 april holdt jeg inspirasjonskurs for Maritippen Barnehage. På bakgrunn av ståstedsanalysen var IKT et av områdene de trengte mer kunnskap om og utvikling av. Alle avdelingene har svart og svarene er blitt redigert til en artikkel.


 

- Et veldig inspirerende og med gode eksempler som gjordet det lett å forstå, og gøy å se hvordan vi kan bruke digitale verktøy i hverdagen. Det var noen av tilbakemeldingene som kom etter at IKT og Lek nylig gjennomførte et kurs for ansatte ved Maritippen barnehage.

Hege H.Wilson , Nestleder Maritippen Barnehage

Når barnehager og skoler takker ja til et inspirasjonskurs, er det fordi enkelte har en liten bruk av digitale verktøy i hverdagen, ofte som følge av lite utstyr, kunnskap og erfaring. Det kom også frem i dette tilfellet da ansatte etter kurset ble spurt om hvordan man jobbet med det digitale verktøyet før inspirasjonskurset ble holdt.

I et av svarene kom det frem at «vi har ikke tidligere hatt noe fokus på digitale verktøy sammen med de minste i år, og vi fikk ny ipad rett før kurset», het det i et av svarene.

«Lite til ingenting, og vi brukte TV til å vise ulike filmer» ble det fremholdt fra en annen avdeling ved Maritippen barnehage.

I spørreundersøkelsen ble det også streket under at årsaken til at barnehagen tok kontakt med IKT og Lek var fordi «ønsket om å lære mer om det digitale verktøyet og hvordan det kan brukes sammen med barn i barnehagen», var stort.

Arkiv foto: IKT og LEK

Det kom også frem at det var «et samlet ønske fra flere i personalet om å styrke vår digitale praksis».

Før kurset hadde de ansatte store forventninger, da kurset var blitt positivt omtalt av andre barnehager.

Fra kurset i Sandnes 19 april

«Vi ønsket inspirasjon og kunnskap til å bruke digitale verktøy i hverdagen sammen med barna, og hvordan dette kunne brukes inn mot småbarna», het det i et av svarene.

Fra kurset på Maritippen Barnehage

IKT og Lek legger opp inspirasjonskurset slik at det blir vist eksempler fra kursholders egen hverdag, og det ble forklart hvordan verktøyet funger.

Arkiv foto: IKT og Lek

Dette var noe kursdeltakerne satte pris på.

«Fremgangsmåten fungerte bra. Det var gode eksempler, enkel forklaring og fremgangsmåte, slik at det ikke ble for vanskelig å forstå, selv for dem med lite erfaring», het det i et svarene. Andre tok til orde for at det var inspirerende å se hvordan kursholder klarer å bruke verktøyene i hverdagen. «Vi ser gleden barna har i aktivitetene», var en av konklusjonene.


I rammeplanen for barnehagen står det at det skal legges til rette for bruk av digitale verktøy, og i spørreundersøkelsen ble det unisont fremholdt at «IKT er fremtiden og barn trenger å få lære/få kjennskap til dette på en sunn og god måte».

Arkiv foto: IKT og Lek

Og videre at «det er viktig å forberede dem på IKT-bruk videre i livet og for å kunne gi ikt-kompetanse på lik linje til alle barn uavhengig av ressurser på hjemmebane. Det gir rom for å skape og være kreativ, og kan fungere som et bindeledd til alle de andre fagområdene i rammeplanen».

Samtlige avdelinger fremholdt at kurset hadde gitt gode ideer til å fortsette med det digitale verktøyet i hverdagen.

Kurs deltakere på Maritippen barnehage, lager bukkene bruse eventyr.

«Vi har fått mange gode ideer, og skal i første omgang prøve å lage en eventyr- og dyrebok med lyder sammen med barna. Etter litt øvelse, kommer vi nok på flere ideer vi kan dra inn i det digitale verktøyet», het det i et svarene. 

Ønsker du inspirasjonskurs? Klikk her

Mitt navn er Kjell Gunnar Ytre-Eide, det er jeg som er oersonen bak denne siden. Jobber 100 prosent i Andungen Barnehage , så IKT og Lek er mitt hobby prosjekt.

215 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page